Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 68-НС
Русе, 19.09.2022

ОТНОСНО: Образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Съгласно Решение № 1399 от 8.09.2022 г на ЦИК, районната избирателна комисия, след получаване на уведомлението по т. 4 от кмета на общината, със свое решение определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Съгласно т. 17 на решението районната избирателна комисия назначава ПСИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, не по-късно от 10 дни преди изборния ден.

До 17.09.2022 г в РИК Русе са постъпили уведомления за броя на подадените заявления, както следва:

Община Русе- вх.№ 146/17.09.2022 г.

Община Борово- вх.№ 128/14.09.2022 г.

Община Ветово –вх.№ 141/ 16.09. 2022 г.

Община Бяла – вх.№ 138/16.09.2022 г.

Община Сл.поле-  вх.№ 134/ 15.09.2022 г.

Община Две могили- вх.№ 149/ 19.09.2022 г.

Община Иваново-  писмо от 17.09.2022 г, вх.№ 148/19.09-.2022 г.

Община Ценово-147/17.2.09.2022 г.

 

Въз основа на тях РИК определя съответно броя на ПСИК:

Община Русе-  две ПСИК

Община Борово- една ПСИК

Община Ветово- две ПСИК

Община Бяла- една ПСИК

Община Сл.поле- една ПСИК

Община Две могили- без ПСИК

Община Иваново- без ПСИК

Община Ценово- една ПСИК

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 89, ал.2, чл. 90 от Изборния кодекс, и Решение № 1399- НС от 8.09.2022 г на ЦИК, Районна избирателна комисия - Русе

 

Р Е Ш И:

 

ОПРЕДЕЛЯ броя на ПСИК, както следва:

Община Русе-  две ПСИК - № 192700211 и № 192700212

Община Борово- една ПСИК - № 190300011

Община Ветово- две ПСИК- № 190500022 и № 190500023

Община Бяла- една ПСИК- № 190400026

Община Сл.поле- една ПСИК- № 19330018

Община Ценово- една ПСИК- № 193700011

Община Две могили- без ПСИК

Община Иваново- без ПСИК

 

НАЗНАЧАВА поименно  състава на подвижни секционните избирателни комисии на територията на общините:

Община Русе -  № 192700211 и № 192700212;

Община Борово- № 190300011;

Община Ветово- № 190500022 и № 190500023;

Община Бяла- № 190400026;

Община Сл.поле- № 19330018

Община Ценово- № 193700011,

по приложен списък в РИК, неразделна част от решението.

 

Да се издадат удостоверения на назначените членове на ПСИК.

 

Решението на Районна избирателна комисия - Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 19.09.2022 в 17:28 часа

Календар

Решения

  • № 134-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба за нарушение в СИК на територията на община Русе в изборния ден;

  • № 133-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в състава на секционна избирателни комисии на територията на област Русе, при произвеждане на изборите за Народни представители на 02.10.2022 г

  • № 132-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционните избирателни комисии, назначени на територията на област Русе, направени от всички политически партии и коалиции, регистрирани за участие при произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г

всички решения