Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 58-НС
Русе, 12.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Русе от квотата на ПП „Движение за права и свободи-ДПС“, при произвеждане на изборите за Народни представители на 02 октомври 2022 г.;

Постъпилo e заявление с вх. № 118/12.09.2022 г., от Айтен Исмаилова - упълномощен представител на ПП „ДПС“ за извършване на промени в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Русе.

Към заявлението е приложен списък с исканите промени. Списък с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 89, ал.1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Русе

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК на територията на община Русе посоченото в заявлението длъжностно лице, съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издаденото удостоверение на заменения член на СИК.

Вместо него НАЗНАЧАВА поименно в състава на СИК в община Русе, при произвеждане на изборите за Народни представители на 02 октомври 2022 г., предложеното ново лице от квотата на ПП „ДПС“, съгласно приложен списък, на разположение в РИК-Русе, неразделна част от настоящото решение.

Да се издаде удостоверение на назначения член на СИК.

 

Решението на Районна избирателна комисия - Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 12.09.2022 в 17:20 часа

Календар

Решения

  • № 135-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на решение за неудовлетворени контроли

  • № 134-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба за нарушение в СИК на територията на община Русе в изборния ден;

  • № 133-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в състава на секционна избирателни комисии на територията на област Русе, при произвеждане на изборите за Народни представители на 02.10.2022 г

всички решения