Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 56-НС
Русе, 12.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Ветово от квотата на КП „Демократична България - Обединение“ при произвеждане на изборите за Народни представители на 02 октомври 2022 г.;

Постъпилo e заявление с вх. № 108/09.09.2022 г. от упълномощен представител на КП „Демократична България - Обединение“ за извършване на промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Ветово .

Към заявлението са приложени списъци с исканите промени. Списъците с промените са представени и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 89, ал.1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Русе

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК на територията на община Ветово  посочените в заявлението длъжностни лица, съгласно приложените списъци.

 ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

 Вместо тях НАЗНАЧАВА поименно в състава на СИК в община Ветово при произвеждане на изборите за Народни представители на 02 октомври 2022 г., предложените нови лица от квотата на КП „Демократична България - Обединение“, съгласно приложени списъци, на разположение в РИК-Русе, неразделна част от настоящото решение.

Да се издадат удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението на Районна избирателна комисия - Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 12.09.2022 в 17:18 часа

Календар

Решения

  • № 134-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба за нарушение в СИК на територията на община Русе в изборния ден;

  • № 133-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в състава на секционна избирателни комисии на територията на област Русе, при произвеждане на изборите за Народни представители на 02.10.2022 г

  • № 132-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционните избирателни комисии, назначени на територията на област Русе, направени от всички политически партии и коалиции, регистрирани за участие при произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г

всички решения