Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 132-НС
Русе, 02.10.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционните избирателни комисии, назначени на територията на област Русе, направени от всички политически партии и коалиции, регистрирани за участие при произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г

Постъпили са заявления от политическите партии и коалиции, чрез техните упълномощени представители с входящи номера за извършване на промени в състава на секционни избирателни комисии, назначени на територията на област Русе.

Към заявленията са приложени списъци на хартиен носител с исканите промени. Списъците с промените са представени и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 89, ал.1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Русе

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК в област Русе посочените в заявленията длъжностни лица, съгласно приложените списъци.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА поименно в състава на секционните избирателни комисии на територията на област Русе, на изборите за народни представители на 02.10.2022 г, предложените нови лица от квотите на политическите партии и коалиции, съгласно приложени списъци, на разположение в РИК-Русе, неразделна част от настоящото решение.

 

Да се издадат удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението на Районна избирателна комисия-Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 02.10.2022 в 17:55 часа

Календар

Решения

  • № 135-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на решение за неудовлетворени контроли

  • № 134-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба за нарушение в СИК на територията на община Русе в изборния ден;

  • № 133-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в състава на секционна избирателни комисии на територията на област Русе, при произвеждане на изборите за Народни представители на 02.10.2022 г

всички решения