Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 130-НС
Русе, 02.10.2022

ОТНОСНО: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 19 08 00 002, гр.Две могили, 19-ти изборен район Русе.

Постъпило е уведомление по телефона от секция № 19 08 00 002 , гр.Две могили в 19-ти изборен район-Русе, че машинното устройство е спряло да работи в 7 ч. 28 м. и е попълнено приложение № 5.

Налице са предпоставки за преустановяване на машинното гласуване по чл.269 от ИК и на попълнен констативен протокол от СИК, поради което районната избирателна комисия взема решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини.

В РИК Русе е получен Констативен протокол с вх. № 356/02.10.2022 г. по входящия регистър на РИК, с който се констатира, че в секция № 19 08 00 002, гр.Две могили машинното устройство е спряло да работи поради неразпознаване на смарт-картите.  Техникът на „Сиела Норма“ АД  е констатирал това обстоятелство и е подписал констативния протокол.

РИК Русе констатира, че в секция № 19 08 00 002, гр.Две могили са налице предпоставките, визирани в чл.269 от ИК, а именно: наличие на непреодолими обстоятелства поради което машинното гласуване е невъзможно и заради това гласуването следва да продължи с хартиени бюлетини.

Предвид горното, на основание Методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 1425-НС от 15 септември 2022 год., Районната избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски

 

Р Е Ш И:

 

 1. В СИК № 19 08 00 002, гр.Две могили се преустановява машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и се преминава към гласуване с хартиени бюлетини.
 2. Община Две могили, чрез определеното от нея длъжностно лице от общинската администрация, да приеме от СИК № 19 08 00 002, гр.Две могили формуляр от секционен протокол (Приложение № 82-НС-м, както и Приложение 9-НС към Методическите указания) и да предаде на председателя на СИК № 19 08 00 002 формуляри от секционни протоколи (Приложение № 83-НС-хм) и формуляри от секционни протоколи (Приложение № 84-НС-кр). Предаването на протокола се документира в протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали на СИК.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 02.10.2022 в 12:43 часа

Календар

Решения

 • № 135-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на решение за неудовлетворени контроли

 • № 134-НС / 02.10.2022

  относно: Жалба за нарушение в СИК на територията на община Русе в изборния ден;

 • № 133-НС / 02.10.2022

  относно: Промени в състава на секционна избирателни комисии на територията на област Русе, при произвеждане на изборите за Народни представители на 02.10.2022 г

всички решения