Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 128-НС
Русе, 01.10.2022

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите от кандидатската листа на ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.;

Постъпило е Заявление с Вх. № 343/01.10.2022 г. /вх. № 3-1/01.10.2022 г. в Регистъра на застъпниците/ на РИК-Русе за регистрация на 4 броя застъпници на ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“, подписано от упълномощеното лице Йордан Топалов.

Приложени са 4 броя декларации, подписани от лицата, заявени за регистрация, като е приложен и списък с имената им на хартия, и на технически носител.

След извършена проверка, РИК-Русе констатира, че заявените 4 бр. застъпници отговарят на изискванията на чл. 117 и чл. 118 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и 16 и  от чл. 117- 123 от ИК и Решение № 1318 -НС/19.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия -Русе

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА 4 /четири: броя застъпници на ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ съгласно приложения списък, на разположение в РИК- Русе, неразделна част от настоящото решение.

Да се издадат удостоверения на регистрираните за застъпници.

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Русе регистър на застъпниците на ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“

Решението на Районна избирателна комисия Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 01.10.2022 в 17:37 часа

Календар

Решения

  • № 135-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на решение за неудовлетворени контроли

  • № 134-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба за нарушение в СИК на територията на община Русе в изборния ден;

  • № 133-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в състава на секционна избирателни комисии на територията на област Русе, при произвеждане на изборите за Народни представители на 02.10.2022 г

всички решения