Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 127-НС
Русе, 01.10.2022

ОТНОСНО: Публикуване на Списък № 3 с упълномощените представители на партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, които да представляват партията в изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители на 02 ОКТОМВРИ 2022 г.

В Районна избирателна комисия– гр. Русе с вх. № 336/01.10.2022 г. /вх. № 3-3 в регистъра на УП/, е постъпил Списък № 3 на упълномощените представители на ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, подписано от Траян Тотев, упълномощен представител на партията, за публикуване на страницата на РИК-Русе на 18 упълномощени представители на партията в Изборен район 19 – Русенски.

Извършена е проверка на предложените лица, при която е установено, че едно от предложените лица не отговарят на условията на ИК, а останалите 17 бр. лица отговарят на условията на закона.

Като взе предвид постъпилия Списък № 3 на упълномощените представители на партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в Изборен район 19 – Русенски, на основание чл. 72, ал.1 и чл.124 ал. 4, изр. 3 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Русе

 

Р Е Ш И:

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Русе списък на 17 бр. упълномощени представители в Изборен район 19 - Русенски на партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.

Решението на Районна избирателна комисия – гр. Русе може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 01.10.2022 в 17:37 часа

Календар

Решения

  • № 135-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на решение за неудовлетворени контроли

  • № 134-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба за нарушение в СИК на територията на община Русе в изборния ден;

  • № 133-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в състава на секционна избирателни комисии на територията на област Русе, при произвеждане на изборите за Народни представители на 02.10.2022 г

всички решения