Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 126-НС
Русе, 01.10.2022

ОТНОСНО: Заличаване на упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 Октомври 2022 г.

Постъпило е искане с вх. № 334/01.10.2022 г. в РИК-Русе от Коалиция „БСП за България“, подписано от Пламен Рашев - упълномощен представител на Коалицията, за заличаване на 1 бр. упълномощен представител /с пълномощно № 85/26.09.2022 г.-Мария Лакова/ на Коалицията в Изборен район 19 – Русенски.

Лицето фигурира в Регистъра на упълномощените представители на коалиция „БСП за България“.

 

Като взе предвид постъпилото искане за заличаване от Регистъра на упълномощените представители на лице с пълномощно № 85/26.10.2022 г., на основание чл. 72, ал.1 и чл. 124, ал. 4, изр. 3 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Русе

 

Р Е Ш И:

 

Заличава регистрацията на 1 бр. лице, публикувано в Списъка на упълномощените представители на коалиция „БСП за България“, публикуван на страницата на РИК-Русе.

Решението на Районна избирателна комисия – гр. Русе може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 01.10.2022 в 17:36 часа

Календар

Решения

  • № 135-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на решение за неудовлетворени контроли

  • № 134-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба за нарушение в СИК на територията на община Русе в изборния ден;

  • № 133-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в състава на секционна избирателни комисии на територията на област Русе, при произвеждане на изборите за Народни представители на 02.10.2022 г

всички решения