Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 125-НС
Русе, 01.10.2022

ОТНОСНО: Публикуване на списъци с упълномощените представители на коалиция „БСП за България“, които да ги представляват в изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители на 02 ОКТОМВРИ 2022 г.

В Районна избирателна комисия– гр. Русе с вх. № 332/01.10.2022 г. /вх. № 6-3/01.10.2022 г. на Регистъра на УП/, и № 346/01.10.2022 г. /вх. № 6-4/1.10.2022 г. в регистър на УП/ са постъпили Списъци на упълномощените представители на коалиция „БСП за България“, подписани от Иван Иванов - упълномощен представител на коалицията, за публикуване на страницата на РИК-Русе на общо 87 бр. упълномощени представители на коалицията в Изборен район 19 – Русенски.

Извършена е проверка на предложените лица, при която е установено, че предложените 87 бр. лица отговарят на условията на ИК.

Като взе предвид постъпилия Списък на коалиция „БСП за България“ на упълномощени представители на коалицията в Изборен район 19 – Русенски, на основание чл. 72, ал.1 и чл.124 ал. 4, изр. 3 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Русе

 

Р Е Ш И:

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Русе списък на общо 87 бр. упълномощени представители на коалиция „БСП за България“ в Изборен район 19 - Русенски.

Решението на Районна избирателна комисия – гр. Русе може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 01.10.2022 в 17:35 часа

Календар

Решения

  • № 135-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на решение за неудовлетворени контроли

  • № 134-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба за нарушение в СИК на територията на община Русе в изборния ден;

  • № 133-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в състава на секционна избирателни комисии на територията на област Русе, при произвеждане на изборите за Народни представители на 02.10.2022 г

всички решения