Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 124-НС
Русе, 01.10.2022

ОТНОСНО: Публикуване на списъци с упълномощените представители на коалиция „ГЕРБ-СДС“, които да ги представляват в изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители на 02 ОКТОМВРИ 2022 г.

В Районна избирателна комисия– гр. Русе с вх. № 316/30.09.2022 г. /вх. № 4-5/01.10.2022 г. в Регистъра на УП/, вх. № 317/01.10.2022 г. /вх. № 4-6/01.10.2022 г. в Регистъра на УП/, вх. № 321/01.10.2022 г. /вх. 4-3/1.10.2022 г. в регистъра на УП/ и вх. № 331/01.10.2022 г. /вх. № 4-7/01.10.2022 г. в Регистъра на УП/ са постъпили Списъка с № 2, 3, 4 и 5 на упълномощените представители на коалиция „ГЕРБ-СДС“, подписани от Бедрос Пехливанян - упълномощен представител на коалицията за публикуване на страницата на РИК-Русе на общо 8 бр. упълномощени представители на коалицията в Изборен район 19 – Русенски.

Извършена е проверка на предложените лица, при която е установено, че всички предложени лица отговарят на условията на ИК.

Като взе предвид постъпилите 4 броя Списъци на коалиция „ГЕРБ-СДС“ на упълномощени представители на коалицията в Изборен район 19 – Русенски, на основание чл. 72, ал.1 и чл.124 ал. 4, изр. 3 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Русе

 

Р Е Ш И:

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Русе списък с общо 11 /единадесет/ бр. упълномощени представители, посочени в Списък № 2, 3, 4 и 5 на коалиция „ГЕРБ-СДС“ в Изборен район 19 - Русенски.

Решението на Районна избирателна комисия – гр. Русе може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 01.10.2022 в 17:34 часа

Календар

Решения

  • № 135-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на решение за неудовлетворени контроли

  • № 134-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба за нарушение в СИК на територията на община Русе в изборния ден;

  • № 133-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в състава на секционна избирателни комисии на територията на област Русе, при произвеждане на изборите за Народни представители на 02.10.2022 г

всички решения