Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 123-НС
Русе, 01.10.2022

ОТНОСНО: Прoмени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Русе, Ветово и Иваново от квотата на ПП „Движение за права и свободи“, при произвеждане на изборите за Народни представители на 02 октомври 2022 г.;

Постъпили са заявления с вх. № 319, 322, 333, 342, 344/01.10.2022 г. от Айтен Исмаилова - упълномощен представител на ПП „ДПС“, за извършване на промени в състава на секционни избирателни комисии на териториите на общините Русе, Ветово и Иваново.

Към заявленията са приложени списъци с исканите промени. Списъци с промените са представени и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 89, ал.1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Русе

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК на територията на общините Русе, Ветово и  Иваново посочените длъжностни лица, съгласно приложени списъци.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

Вместо тях НАЗНАЧАВА поименно в състава на СИК на териториите на община  Русе, Ветово и Иваново , при произвеждане на изборите за Народни представители на 02 октомври 2022 г., предложените нови лица от квотата на ПП „ДПС“, съгласно приложени списъци, на разположение в РИК-Русе, неразделна част от настоящото решение.

Да се издадат удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението на Районна избирателна комисия - Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 01.10.2022 в 17:34 часа

Календар

Решения

  • № 135-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на решение за неудовлетворени контроли

  • № 134-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба за нарушение в СИК на територията на община Русе в изборния ден;

  • № 133-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в състава на секционна избирателни комисии на територията на област Русе, при произвеждане на изборите за Народни представители на 02.10.2022 г

всички решения