Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 116-НС
Русе, 30.09.2022

ОТНОСНО: Публикуване на списъци с упълномощените представители на коалиция „БСП за България“, които да ги представляват в изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители на 02 ОКТОМВРИ 2022 г.

В Районна избирателна комисия– гр. Русе с вх. № 268/30.09.2022 г. /вх. № 6-1/30.09.2022 г. и вх. № 6-2/30.09.2022 г. на Регистъра на УП/, са постъпили Списъци на упълномощените представители на коалиция „БСП за България“, подписани от Иван Иванов - упълномощен представител на коалицията, за публикуване на страницата на РИК-Русе на 100 бр. и 108 бр. упълномощени представители на коалицията в Изборен район 19 – Русенски.

Извършена е проверка на предложените лица, при която е установено, че от предложените общо 208 бр. лица, 203 бр. лица отговарят на условията на ИК, а 5 бр. лица не отговарят на изискванията на закона.

Като взе предвид постъпилите Списъци на коалиция „БСП за България“ на упълномощени представители на коалицията в Изборен район 19 – Русенски, на основание чл. 72, ал.1 и чл.124 ал. 4, изр. 3 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Русе

 

Р Е Ш И:

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Русе списък на общо 203 бр. упълномощени представители в Списъци на упълномощените представители в Изборен район 19 - Русенски на коалиция „БСП за България“.

Решението на Районна избирателна комисия – гр. Русе може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Милена Георгиева Хинкова

Секретар: Елиз Фикрет Халил

* Публикувано на 30.09.2022 в 17:00 часа

Календар

Решения

  • № 135-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на решение за неудовлетворени контроли

  • № 134-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба за нарушение в СИК на територията на община Русе в изборния ден;

  • № 133-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в състава на секционна избирателни комисии на територията на област Русе, при произвеждане на изборите за Народни представители на 02.10.2022 г

всички решения