Архив избори:
15.05.2019

График на обучения на СИК на Област Русе

График на обучения на СИК на Област Русе

Община

Дата/час

Бяла (пл. „Екзарх Йосиф I“ № 9)

Борово

Ценово

16.05.2019 г. – 10:30 ч.

Иваново (ул. „Олимпийска“ № 75)

17.05.2019 г. – 10:30 ч.

Сливо Поле (пл. „Демокрация“ № 1)

17.05.2019 г. – 14:00 ч.

Русе (Дом на културата)

21.05.2019 г. – 18:00 ч.

 

22.04.2019

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.

РИК е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Пълният текст на Указанията на ЦИК, приети с № ЕП-15-12/19.04.2019г. и Информационен лист относно обработването на личните данни, са достъпни чрез връзките по-долу.

Указания от ЦИК за РИК при обработване на личните данни

Информационен лист относно обработването от РИК на лични данни

За контакт с длъжностното лице по защита на личните данни можете да изпратите електронно писмо до e-mail: [email protected]

 

22.05.2019

СЕКЦИИ С МАШИННО ГЛАСУВАНЕ ЗА ОБЩИНА РУСЕ

Машинно гласуване
Номер на секция Община РУСЕ
1 192700001 ул.Александровска № 95 , ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"
2 192700004 ул.Александровска № 108, ПГ по дървообработване и вътр. архитектура
3 192700007 бул. "Липник" № 4, ПГ по туризъм"Иван П. Павлов"
4 192700010 бул.Цар Освободител № 105 , ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"
5 192700013 ул.Петър Берон № 20 , ОУ "ИВАН ВАЗОВ"
6 192700022 ул.Александровска № 3, СУ "Христо Ботев"
7 192700025 ул.Борисова № 22 , ПГ по икономика и управление "Елиас Канети"
8 192700028 ул.Цар Самуил № 3, Средно общообразователно духовно училище
9 192700032 ул.Левски № 1 , ПГ по речно корабостроене и корабоплаване
10 192700035 ул.Цар Освободител 117 СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"
11 192700038 бул.Цар Освободител № 185 , ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ
12 192700041 ул.Борисова № 91 , бл. Дебелянов , Детска градина "ИГЛИКА"
13 192700044 ул.Българска морава № 6 , ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
14 192700047 ул.Българска морава № 6, ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
15 192700050 ул.Българска морава № 6 , ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
16 192700053 бул. България № 96, ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
17 192700056 бул.България № 96 , ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
18 192700059 бул.България № 98 , Читалище "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
19 192700062 кв.Дружба 1 , ул.Гео Милев № 1, СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
20 192700065 кв.Дружба 1 , ул.Гео Милев № 1, СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
21 192700068 кв.Дружба 1 , ул.Гео Милев № 1, СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
22 192700071 кв.Дружба 1 , ул.Гео Милев № 1, СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
23 192700074 кв.Дружба -3, ул.Даме Груев №2 бл.4 вх.5 ет.1
24 192700077 кв.Дружба -3, ул.Даме Груев №2 бл.4 вх.5 ет.1
25 192700080 кв.Дружба 3 , ул. Илинден № 5 , Детска градина "СНЕЖАНКА"
26 192700083 кв.Чародейка,ул.Никола Табаков №4,ОУ "НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ"
27 192700086 кв.Чародейка,ул.Никола Табаков №4,ОУ "НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ"
28 192700089 кв.Чародейка,ул.Никола Табаков №4,ОУ "НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ"
29 192700092 кв.Чародейка,ул.Никола Табаков №4,ОУ "НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ"
30 192700095 бул.Цар Освободител № 117, СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"
31 192700098 бул.Христо Ботев № 1 , ЦДГ "ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА"
32 192700101 ул.Сърнена гора № 36 , ОУ "ОЛИМПИ ПАНОВ"
33 192700104 ул.Сърнена гора № 36 , ОУ "ОЛИМПИ ПАНОВ"
34 192700107 бул.Липник № 14 , Комплекс за соц.услуги за деца и семейства
35 192700110 ул.Шумнатица № 4, Детска градина "Русалка-1"
36 192700113 ул.Сърнена гора № 36 , ОУ "ОЛИМПИ ПАНОВ"
37 192700116 ул.Байкал № 2 , ОУ "ТОМА КЪРДЖИЕВ"
38 192700119 ул.Байкал № 2 , ОУ "ТОМА КЪРДЖИЕВ"
39 192700122 ул.Байкал № 2 , ОУ "ТОМА КЪРДЖИЕВ"
40 192700125 ул.Измаил № 1, СУПНЕ "Фридрих Шилер"
41 192700128 ул.Измаил № 1, СУПНЕ "Фридрих Шилер"
42 192700131 ул.Измаил № 1, СУПНЕ "Фридрих Шилер"
43 192700134 бул.Липник № 78 , ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"
44 192700137 бул.Липник № 78 , ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"
45 192700140 бул.Липник № 78 , ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"
46 192700143 кв.Здравец - север ,ул.Хемус №11 -кино В.Юго, Клуб на пенсионера
47 192700146 ул.Студентска № 2 , СУ "ВЪЗРАЖДАНЕ"
48 192700149 ул.Студентска № 2 , СУ "ВЪЗРАЖДАНЕ"
49 192700152 ул.Студентска № 2 , СУ "ВЪЗРАЖДАНЕ"
50 192700155 алеи Възраждане № 54 , ОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"
51 192700158 ул.Студентска №10, СУЕЕ "Св.Константин Кирил Философ"
52 192700161 ул.Студентска №10 СУЕЕ "Св.Константин Кирил Философ"
53 192700164 ул.Студентска №10 СУЕЕ "Св.Константин Кирил Философ"
54 192700167 алеи Възраждане № 86 , Клуб старчески дом "ВЪЗРАЖДАНЕ"
55 192700170 алеи Възраждане № 86 , Клуб старчески дом "ВЪЗРАЖДАНЕ"
56 192700173 бул.Тутракан №20,Център за социална рехабилитация и интеграция(клуб)
57 192700176 кв.Средна кула , Читалище
58 192700179 кв. Долапите , Училище
               
  Район № 19 – РУСЕ, С.БАСАРБОВО
59 192700183 ул.Дрян 17, Бивше училище
               
  Район № 19 – РУСЕ, ГР.МАРТЕН
60 192700187 ул.Христо Смирненски 7, Киносалон
61 192700190 ул.България 47, Училище
               
  Район № 19 – РУСЕ, С.НИКОЛОВО
62 192700193 ул.Хан Кубрат 1 Клуб на пенсионера в кв.Липник
               
  Район № 19 – РУСЕ, С.ПРОСЕНА
63 192700197 ул.Васил Левски 14, Читалище
               
  Район № 19 – РУСЕ, С.ХОТАНЦА
64 192700204 ул.Свети Кирил и Методий 2,Читалище
               
  Район № 19 – РУСЕ, С.ЧЕРВЕНА ВОДА
65 192700205 ул.Г.С.Раковски №69, кметството

 

Номер на Секция Машинно гласуване  - гр. Борово
    Район № 19 – РУСЕ, ГР.БОРОВО
1 190300001 ул.Кооперативна № 2А , Пенсионерски клуб - юг
    Район № 19 – РУСЕ, С.БАТИН
2 190300011 ул.Любен Каравелов № 5 , Сграда на кметството
    Район № 19 – РУСЕ, С.ОБРЕТЕНИК
3 190300006 ул.Дунав № 2 , ОУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ"

 

Секция Машинно гласуване  гр. Бяла
 
    Район № 19 – РУСЕ, ГР.БЯЛА
1 190400009 пл.Екзарх Йосиф I №9 ет.2 Читалище "Трудолюбие"
2 190400005 ул.Хаджи Димитър № 19 ,  НУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" - 1етаж
3 190400006  
4 190400003 ул.Цар Освободител № 59 , СОУ "П.ВОЛОВ" - 1етаж , източно крило
 
    Район № 19 – РУСЕ, С.КОПРИВЕЦ
5 190400023 ул.Неофит Рилски № 30 , Основно училище "Неофит Рилски"
 
    Район № 19 – РУСЕ, С.ПОЛСКО КОСОВО
6 190400018 ул.Девети септември № 64,ет.1 ,ОУ"Св.св.Кирил и Методий"

 

Секция Машинно гласуване  - гр. Ветово
Район № 19 – РУСЕ, ГР.ВЕТОВО
1 190500003 ул.Васил Левски  № 3 , Бивше Турско училище
2 190500006 ул.Велико Търново № 3, Кафе бар/Гаража
Район № 19 – РУСЕ, ГР.ГЛОДЖЕВО
3 190500012 ул.Д.Благоев № 38 , ОУ"Христо Ботев" - северен вход
4 190500009 ул.Д.Благоев №103, магазин ЕТ"Юзеир Пашев"
Район № 19 – РУСЕ, С.СМИРНЕНСКИ
5 190500018 ул.Панайот Волов № 7, бивш магазин
6 190500021 ул.Цар Асен № 12 , Пенсионерски клуб

 

Машинно гласуване - гр. Две Могили
               
  Район № 19 – РУСЕ, ГР.ДВЕ МОГИЛИ
1 190800003 пл.Филип Тотю № 1 , Читалище
               
  Район № 19 – РУСЕ, С.БАНИСКА
2 190800006 ул.Баниски лом № 70, Клуб на пенсионера
               
  Район № 19 – РУСЕ, С.КАЦЕЛОВО
3 190800010 ул.Трети март № 2 , Читалище

 

Машинно гласуване -  Иваново
  Район № 19 – РУСЕ, С.ИВАНОВО
1 191300002 ул.Чавдар № 1, ОУ "Н.Й.Вапцаров", етаж 1
  Район № 19 – РУСЕ, С.ПИРГОВО
2 191300006 ул.Пиргос № 38 , ОУ"Христо Ботев"
  Район № 19 – РУСЕ, С.СВАЛЕНИК
3 191300017 ул."Руси Димитров Гладов" № 3А, Клуб на пенсионера, ет.1
  Район № 19 – РУСЕ, С.ТРЪСТЕНИК
4 191300010 ул.Шести септември № 70 , Читалище-клуб на пенсионера
  Район № 19 – РУСЕ, С.ЩРЪКЛЕВО
5 191300013 ул.Розова долина № 9А, Клуб за обществени дейности

 

Машинно гласуване - гр. Сливо поле
  Район № 19 – РУСЕ, ГР.СЛИВО ПОЛЕ  
1 193300002 бул."България" № 15 , СОУ "Св.Паисий Хилендарски"
  Район № 19 – РУСЕ, С.БАБОВО  
2 193300012 ул."Марин Павлов" № 12, Ритуална зала            
  Район № 19 – РУСЕ, С.ГОЛЯМО ВРАНОВО  
3 193300009 ул."Хан Аспарух" № 29 , ОУ "Иван Вазов"            
  Район № 19 – РУСЕ, С.КОШАРНА  
4 193300007 ул."Васил Левски" № 9 А , Клуб на пенсионера            
  Район № 19 – РУСЕ, С.РЯХОВО
5 193300015 ул."Цар Борис Първи" № 8 , основно училище            

 

Машинно гласуване  - Ценово
 
  Район № 19 – РУСЕ, С.КОШАРНА
1 193300007 ул."Васил Левски" № 9 А , Клуб на пенсионера
 
  Район № 19 – РУСЕ, С.НОВГРАД
2 193700005 ул.Възраждане № 34 ,НЧ"Христо Ботев" - I- ви етаж
 
  Район № 19 – РУСЕ, С.ЦЕНОВО
3 193700002 ул.Цар Освободител № 83 , ОУ"Христо Ботев"- I- ви етаж
18.05.2019

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО:

 1. Община Бяла

 

№ на СИК

Местоположение

Адрес

190400001

ОУ „Н. Ѝ. Вапцаров“

Гр. Бяла, ул. „Н. Ѝ. Вапцаров“ № 6

190400003

СОУ „П. Волов“

Гр. Бяла, ул. „Цар Освободител“ № 59 – източно крило

190400005

НУ „П. Р. Славейков“

Гр. Бяла, ул. „Хаджи Димитър“ № 19

 

 1. Община Две могили

 

 № на СИК

Местоположение

Адрес

190800001

Автогара

Гр. Две могили, ул. „Н. Ѝ. Вапцаров“ № 1

 

 1. Община Иваново

 

№ на СИК

Местоположение

Адрес

191300010

Клуб на пенсионера

С. Тръстеник, ул. „6-ти септември “ № 70

 

 1. Община Русе

 

№ на СИК

Местоположение

Адрес

192700001

ОУ "Отец Паисий"

ул. "Александровска" № 95

192700002

ОУ "Отец Паисий"

ул. "Александровска" № 95

192700009

ПГ по строителство, архитектура и геодезия "П.Пенев"

бул. "Цар Освободител" № 105

192700011

ОУ "Иван Вазов"

ул. "Петър Берон" № 20

192700031

ПГ по речно корабостроене и корабоплаване

ул. "Левски" № 1

192700030

ОУ "Ангел Кънчев"

ул. "Българска морава" № 6

192700051

ОУ"Алеко Константинов"

бул. "България" № 96

192700052

ОУ"Алеко Константинов"

бул. "България" № 96

192700062

СУ "Васил Левски"

кв. "Дружба -1", ул. "Гео Милев" № 1

192700063

СУ "Васил Левски"

кв. "Дружба -1", ул. "Гео Милев" № 1

192700064

СУ "Васил Левски"

кв. "Дружба -1", ул. "Гео Милев" № 1

192700083

ОУ "Никола Обретенов"

кв. ЧАРОДЕЙКА ул."Никола Табаков"4

192700084

ОУ "Никола Обретенов"

кв. ЧАРОДЕЙКА ул."Никола Табаков"4

192700116

ОУ "Тома Кърджиев"

ул. Байкал № 2

192700124

СУПНЕ “Фридрих Шилер”

ул. Измаил № 1

192700130

ОУ "Васил Априлов"

бул. Липник № 78

192700132

ОУ "Васил Априлов"

бул. Липник № 78

192700146

СУ "Възраждане"

ул. Студентска № 2

192700147

СУ "Възраждане"

ул. Студентска № 2

192700155

ОУ "Братя Миладинови"

алеи ВЪЗРАЖДАНЕ № 54

192700157

СУЕЕ "Св.Константин Кирил Философ"

ул. Студентска № 10

192700158

СУЕЕ "Св.Константин Кирил Философ"

ул. Студентска № 10

 

18.05.2019

Телефони, на които могат да се подават заявки за оказване на помощ при придвижване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

1. Община Борово:

         - за гр. Борово - 081402253, 0893325888

         - за с. Обретеник – 081432782

         - за с. Екзарх Йосиф – 081432297

         - за с. Горно Абланово – 081482280

         - за с. Батин – 081465314

         - за с. Брестовица – 081462233

         - за с. Волово - 081462266

2. Община Бяла – 081774707, 080018437

3. Община Две могили – 081419203, 081419205, 081419207

4. Община Иваново

         - за с. Щръклево – 081112253, 081112064, 081112064

         - за с. Пиргово – 081142280, 081142236, 081142264

         - за с. Тръстеник – 081452236, 081452280, 081452264

         - за с. Сваленик – 081662263, 081662280

         - за с. Красен – 081522280, 081522380

         - за с. Мечка – 081582280, 081582270, 081582264

         - за с.  Червен -  081565280, 081565326

         - за с. Кошов – 081592220, 081592223

         - за с. Божичен – 081162865

         - за с. Нисово – 081962260

         - за с. Табачка – 081565270

         - за с. Церовец – 081672280

         - за с. Иваново – 081162255

5. Община Русе – 082881751

6. Община Ветово – 081612253

7. Община Сливо поле – 081312795

8. Община Ценово - 081222510

18.05.2019

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЯ НА СИК НА ОБЛАСТ РУСЕ

График на обучения на СИК на Област Русе

Община

Дата/час

Две могили (Община)

21.05.2019 г. - 10:30 ч.

Ветово (Читалище)

21.05.2019 г. – 10:30 ч.

 

 

15.05.2019

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА

С решение №  32-ЕП от 08.05.2019 г. Районна избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски одобри графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. за Деветнадесети изборен район – Русенски. 

02.05.2019

На вниманието на политическите сили

За промяна в съставите на СИК е необходимо да представите в РИК Русе заявление за замяна на членове в свободен текст, както и приложение с описание на замените.

Електронна таблица (приложение) може да изтеглите тук.

02.05.2019

Съобщение

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ РУСЕ

 

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници - Решение № 59-ЕП от 04.04.2019 г. на ЦИК.

Кандидатите от кандидатските листи на партиите и коалициите могат да имат застъпници, които ги подпомагат и представляват техните интереси пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии.

Застъпник може да бъде лице, което е навършило е 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Едно и също лице може да бъде регистрирано като застъпник на една и съща кандидатска листа в повече от един район. Една кандидатска листа може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Общият брой на застъпниците на кандидати от всяка кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции район 19 – Русенски.

Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в район 19 – Русенски.

Заявленията за регистрация се предават на РИК на хартиен носител в един екземпляр (заедно с всички изискуеми документи) и на технически носител в excel формат до 17 часа на 22 май 2019 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на РИК Русе до изборния ден.

 

Упълномощени представители - Решение № 95-ЕП от 08.04.2019 г.

Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети се упълномощават по реда на Решение № 95-ЕП от 08.04.2019 г. на ЦИК.

Списъците на упълномощените представители се предават на РИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат до 17 часа на 25.05.2019 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

 

Технически носител в excel формат за регистриране на застъпници

Технически носител в excel формат за предаване на представители

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници

12.04.2019

Съобщение

Крайни срокове при произвеждане на изборите за членове на ЕП:

 • За заявяване на желание за гласуване извън страната е 30.04.2019 г.
 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 11.05.2019 г.
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 11.05.2019 г. (за повече информация тук)
още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 177-ЕП / 29.05.2019

  относно: Жалба вх. № 323/26.05.2019 г. от Иван Иванов – упълномощен представител на КП „БСП за България“ относно нарушаване на Изборния кодекс при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 176-ЕП / 29.05.2019

  относно: Препратен по компетентност от ЦИК до РИК сигнал С-113-3 /26.05.2019 год. от гражданина НИКОЛАЙ ЦОНКОВ

 • № 175-ЕП / 29.05.2019

  относно: жалба от ПЕНЧО МИЛКОВ - упълномощен представител на КП „БСП за България“ относно нарушаване изборния кодекс при произвеждане на изборите за членове на Европейският парламент на 26 май 2019 год.

всички решения