22.05.2019

СЕКЦИИ С МАШИННО ГЛАСУВАНЕ ЗА ОБЩИНА РУСЕ

Машинно гласуване
Номер на секция Община РУСЕ
1 192700001 ул.Александровска № 95 , ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"
2 192700004 ул.Александровска № 108, ПГ по дървообработване и вътр. архитектура
3 192700007 бул. "Липник" № 4, ПГ по туризъм"Иван П. Павлов"
4 192700010 бул.Цар Освободител № 105 , ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"
5 192700013 ул.Петър Берон № 20 , ОУ "ИВАН ВАЗОВ"
6 192700022 ул.Александровска № 3, СУ "Христо Ботев"
7 192700025 ул.Борисова № 22 , ПГ по икономика и управление "Елиас Канети"
8 192700028 ул.Цар Самуил № 3, Средно общообразователно духовно училище
9 192700032 ул.Левски № 1 , ПГ по речно корабостроене и корабоплаване
10 192700035 ул.Цар Освободител 117 СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"
11 192700038 бул.Цар Освободител № 185 , ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ
12 192700041 ул.Борисова № 91 , бл. Дебелянов , Детска градина "ИГЛИКА"
13 192700044 ул.Българска морава № 6 , ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
14 192700047 ул.Българска морава № 6, ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
15 192700050 ул.Българска морава № 6 , ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
16 192700053 бул. България № 96, ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
17 192700056 бул.България № 96 , ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
18 192700059 бул.България № 98 , Читалище "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
19 192700062 кв.Дружба 1 , ул.Гео Милев № 1, СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
20 192700065 кв.Дружба 1 , ул.Гео Милев № 1, СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
21 192700068 кв.Дружба 1 , ул.Гео Милев № 1, СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
22 192700071 кв.Дружба 1 , ул.Гео Милев № 1, СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
23 192700074 кв.Дружба -3, ул.Даме Груев №2 бл.4 вх.5 ет.1
24 192700077 кв.Дружба -3, ул.Даме Груев №2 бл.4 вх.5 ет.1
25 192700080 кв.Дружба 3 , ул. Илинден № 5 , Детска градина "СНЕЖАНКА"
26 192700083 кв.Чародейка,ул.Никола Табаков №4,ОУ "НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ"
27 192700086 кв.Чародейка,ул.Никола Табаков №4,ОУ "НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ"
28 192700089 кв.Чародейка,ул.Никола Табаков №4,ОУ "НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ"
29 192700092 кв.Чародейка,ул.Никола Табаков №4,ОУ "НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ"
30 192700095 бул.Цар Освободител № 117, СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"
31 192700098 бул.Христо Ботев № 1 , ЦДГ "ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА"
32 192700101 ул.Сърнена гора № 36 , ОУ "ОЛИМПИ ПАНОВ"
33 192700104 ул.Сърнена гора № 36 , ОУ "ОЛИМПИ ПАНОВ"
34 192700107 бул.Липник № 14 , Комплекс за соц.услуги за деца и семейства
35 192700110 ул.Шумнатица № 4, Детска градина "Русалка-1"
36 192700113 ул.Сърнена гора № 36 , ОУ "ОЛИМПИ ПАНОВ"
37 192700116 ул.Байкал № 2 , ОУ "ТОМА КЪРДЖИЕВ"
38 192700119 ул.Байкал № 2 , ОУ "ТОМА КЪРДЖИЕВ"
39 192700122 ул.Байкал № 2 , ОУ "ТОМА КЪРДЖИЕВ"
40 192700125 ул.Измаил № 1, СУПНЕ "Фридрих Шилер"
41 192700128 ул.Измаил № 1, СУПНЕ "Фридрих Шилер"
42 192700131 ул.Измаил № 1, СУПНЕ "Фридрих Шилер"
43 192700134 бул.Липник № 78 , ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"
44 192700137 бул.Липник № 78 , ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"
45 192700140 бул.Липник № 78 , ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"
46 192700143 кв.Здравец - север ,ул.Хемус №11 -кино В.Юго, Клуб на пенсионера
47 192700146 ул.Студентска № 2 , СУ "ВЪЗРАЖДАНЕ"
48 192700149 ул.Студентска № 2 , СУ "ВЪЗРАЖДАНЕ"
49 192700152 ул.Студентска № 2 , СУ "ВЪЗРАЖДАНЕ"
50 192700155 алеи Възраждане № 54 , ОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"
51 192700158 ул.Студентска №10, СУЕЕ "Св.Константин Кирил Философ"
52 192700161 ул.Студентска №10 СУЕЕ "Св.Константин Кирил Философ"
53 192700164 ул.Студентска №10 СУЕЕ "Св.Константин Кирил Философ"
54 192700167 алеи Възраждане № 86 , Клуб старчески дом "ВЪЗРАЖДАНЕ"
55 192700170 алеи Възраждане № 86 , Клуб старчески дом "ВЪЗРАЖДАНЕ"
56 192700173 бул.Тутракан №20,Център за социална рехабилитация и интеграция(клуб)
57 192700176 кв.Средна кула , Читалище
58 192700179 кв. Долапите , Училище
               
  Район № 19 – РУСЕ, С.БАСАРБОВО
59 192700183 ул.Дрян 17, Бивше училище
               
  Район № 19 – РУСЕ, ГР.МАРТЕН
60 192700187 ул.Христо Смирненски 7, Киносалон
61 192700190 ул.България 47, Училище
               
  Район № 19 – РУСЕ, С.НИКОЛОВО
62 192700193 ул.Хан Кубрат 1 Клуб на пенсионера в кв.Липник
               
  Район № 19 – РУСЕ, С.ПРОСЕНА
63 192700197 ул.Васил Левски 14, Читалище
               
  Район № 19 – РУСЕ, С.ХОТАНЦА
64 192700204 ул.Свети Кирил и Методий 2,Читалище
               
  Район № 19 – РУСЕ, С.ЧЕРВЕНА ВОДА
65 192700205 ул.Г.С.Раковски №69, кметството

 

Номер на Секция Машинно гласуване  - гр. Борово
    Район № 19 – РУСЕ, ГР.БОРОВО
1 190300001 ул.Кооперативна № 2А , Пенсионерски клуб - юг
    Район № 19 – РУСЕ, С.БАТИН
2 190300011 ул.Любен Каравелов № 5 , Сграда на кметството
    Район № 19 – РУСЕ, С.ОБРЕТЕНИК
3 190300006 ул.Дунав № 2 , ОУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ"

 

Секция Машинно гласуване  гр. Бяла
 
    Район № 19 – РУСЕ, ГР.БЯЛА
1 190400009 пл.Екзарх Йосиф I №9 ет.2 Читалище "Трудолюбие"
2 190400005 ул.Хаджи Димитър № 19 ,  НУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" - 1етаж
3 190400006  
4 190400003 ул.Цар Освободител № 59 , СОУ "П.ВОЛОВ" - 1етаж , източно крило
 
    Район № 19 – РУСЕ, С.КОПРИВЕЦ
5 190400023 ул.Неофит Рилски № 30 , Основно училище "Неофит Рилски"
 
    Район № 19 – РУСЕ, С.ПОЛСКО КОСОВО
6 190400018 ул.Девети септември № 64,ет.1 ,ОУ"Св.св.Кирил и Методий"

 

Секция Машинно гласуване  - гр. Ветово
Район № 19 – РУСЕ, ГР.ВЕТОВО
1 190500003 ул.Васил Левски  № 3 , Бивше Турско училище
2 190500006 ул.Велико Търново № 3, Кафе бар/Гаража
Район № 19 – РУСЕ, ГР.ГЛОДЖЕВО
3 190500012 ул.Д.Благоев № 38 , ОУ"Христо Ботев" - северен вход
4 190500009 ул.Д.Благоев №103, магазин ЕТ"Юзеир Пашев"
Район № 19 – РУСЕ, С.СМИРНЕНСКИ
5 190500018 ул.Панайот Волов № 7, бивш магазин
6 190500021 ул.Цар Асен № 12 , Пенсионерски клуб

 

Машинно гласуване - гр. Две Могили
               
  Район № 19 – РУСЕ, ГР.ДВЕ МОГИЛИ
1 190800003 пл.Филип Тотю № 1 , Читалище
               
  Район № 19 – РУСЕ, С.БАНИСКА
2 190800006 ул.Баниски лом № 70, Клуб на пенсионера
               
  Район № 19 – РУСЕ, С.КАЦЕЛОВО
3 190800010 ул.Трети март № 2 , Читалище

 

Машинно гласуване -  Иваново
  Район № 19 – РУСЕ, С.ИВАНОВО
1 191300002 ул.Чавдар № 1, ОУ "Н.Й.Вапцаров", етаж 1
  Район № 19 – РУСЕ, С.ПИРГОВО
2 191300006 ул.Пиргос № 38 , ОУ"Христо Ботев"
  Район № 19 – РУСЕ, С.СВАЛЕНИК
3 191300017 ул."Руси Димитров Гладов" № 3А, Клуб на пенсионера, ет.1
  Район № 19 – РУСЕ, С.ТРЪСТЕНИК
4 191300010 ул.Шести септември № 70 , Читалище-клуб на пенсионера
  Район № 19 – РУСЕ, С.ЩРЪКЛЕВО
5 191300013 ул.Розова долина № 9А, Клуб за обществени дейности

 

Машинно гласуване - гр. Сливо поле
  Район № 19 – РУСЕ, ГР.СЛИВО ПОЛЕ  
1 193300002 бул."България" № 15 , СОУ "Св.Паисий Хилендарски"
  Район № 19 – РУСЕ, С.БАБОВО  
2 193300012 ул."Марин Павлов" № 12, Ритуална зала            
  Район № 19 – РУСЕ, С.ГОЛЯМО ВРАНОВО  
3 193300009 ул."Хан Аспарух" № 29 , ОУ "Иван Вазов"            
  Район № 19 – РУСЕ, С.КОШАРНА  
4 193300007 ул."Васил Левски" № 9 А , Клуб на пенсионера            
  Район № 19 – РУСЕ, С.РЯХОВО
5 193300015 ул."Цар Борис Първи" № 8 , основно училище            

 

Машинно гласуване  - Ценово
 
  Район № 19 – РУСЕ, С.КОШАРНА
1 193300007 ул."Васил Левски" № 9 А , Клуб на пенсионера
 
  Район № 19 – РУСЕ, С.НОВГРАД
2 193700005 ул.Възраждане № 34 ,НЧ"Христо Ботев" - I- ви етаж
 
  Район № 19 – РУСЕ, С.ЦЕНОВО
3 193700002 ул.Цар Освободител № 83 , ОУ"Христо Ботев"- I- ви етаж
18.05.2019

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО:

 1. Община Бяла

 

№ на СИК

Местоположение

Адрес

190400001

ОУ „Н. Ѝ. Вапцаров“

Гр. Бяла, ул. „Н. Ѝ. Вапцаров“ № 6

190400003

СОУ „П. Волов“

Гр. Бяла, ул. „Цар Освободител“ № 59 – източно крило

190400005

НУ „П. Р. Славейков“

Гр. Бяла, ул. „Хаджи Димитър“ № 19

 

 1. Община Две могили

 

 № на СИК

Местоположение

Адрес

190800001

Автогара

Гр. Две могили, ул. „Н. Ѝ. Вапцаров“ № 1

 

 1. Община Иваново

 

№ на СИК

Местоположение

Адрес

191300010

Клуб на пенсионера

С. Тръстеник, ул. „6-ти септември “ № 70

 

 1. Община Русе

 

№ на СИК

Местоположение

Адрес

192700001

ОУ "Отец Паисий"

ул. "Александровска" № 95

192700002

ОУ "Отец Паисий"

ул. "Александровска" № 95

192700009

ПГ по строителство, архитектура и геодезия "П.Пенев"

бул. "Цар Освободител" № 105

192700011

ОУ "Иван Вазов"

ул. "Петър Берон" № 20

192700031

ПГ по речно корабостроене и корабоплаване

ул. "Левски" № 1

192700030

ОУ "Ангел Кънчев"

ул. "Българска морава" № 6

192700051

ОУ"Алеко Константинов"

бул. "България" № 96

192700052

ОУ"Алеко Константинов"

бул. "България" № 96

192700062

СУ "Васил Левски"

кв. "Дружба -1", ул. "Гео Милев" № 1

192700063

СУ "Васил Левски"

кв. "Дружба -1", ул. "Гео Милев" № 1

192700064

СУ "Васил Левски"

кв. "Дружба -1", ул. "Гео Милев" № 1

192700083

ОУ "Никола Обретенов"

кв. ЧАРОДЕЙКА ул."Никола Табаков"4

192700084

ОУ "Никола Обретенов"

кв. ЧАРОДЕЙКА ул."Никола Табаков"4

192700116

ОУ "Тома Кърджиев"

ул. Байкал № 2

192700124

СУПНЕ “Фридрих Шилер”

ул. Измаил № 1

192700130

ОУ "Васил Априлов"

бул. Липник № 78

192700132

ОУ "Васил Априлов"

бул. Липник № 78

192700146

СУ "Възраждане"

ул. Студентска № 2

192700147

СУ "Възраждане"

ул. Студентска № 2

192700155

ОУ "Братя Миладинови"

алеи ВЪЗРАЖДАНЕ № 54

192700157

СУЕЕ "Св.Константин Кирил Философ"

ул. Студентска № 10

192700158

СУЕЕ "Св.Константин Кирил Философ"

ул. Студентска № 10

 

18.05.2019

Телефони, на които могат да се подават заявки за оказване на помощ при придвижване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

1. Община Борово:

         - за гр. Борово - 081402253, 0893325888

         - за с. Обретеник – 081432782

         - за с. Екзарх Йосиф – 081432297

         - за с. Горно Абланово – 081482280

         - за с. Батин – 081465314

         - за с. Брестовица – 081462233

         - за с. Волово - 081462266

2. Община Бяла – 081774707, 080018437

3. Община Две могили – 081419203, 081419205, 081419207

4. Община Иваново

         - за с. Щръклево – 081112253, 081112064, 081112064

         - за с. Пиргово – 081142280, 081142236, 081142264

         - за с. Тръстеник – 081452236, 081452280, 081452264

         - за с. Сваленик – 081662263, 081662280

         - за с. Красен – 081522280, 081522380

         - за с. Мечка – 081582280, 081582270, 081582264

         - за с.  Червен -  081565280, 081565326

         - за с. Кошов – 081592220, 081592223

         - за с. Божичен – 081162865

         - за с. Нисово – 081962260

         - за с. Табачка – 081565270

         - за с. Церовец – 081672280

         - за с. Иваново – 081162255

5. Община Русе – 082881751

6. Община Ветово – 081612253

7. Община Сливо поле – 081312795

8. Община Ценово - 081222510

18.05.2019

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЯ НА СИК НА ОБЛАСТ РУСЕ

График на обучения на СИК на Област Русе

Община

Дата/час

Две могили (Община)

21.05.2019 г. - 10:30 ч.

Ветово (Читалище)

21.05.2019 г. – 10:30 ч.

 

 

15.05.2019

График на обучения на СИК на Област Русе

График на обучения на СИК на Област Русе

Община

Дата/час

Бяла (пл. „Екзарх Йосиф I“ № 9)

Борово

Ценово

16.05.2019 г. – 10:30 ч.

Иваново (ул. „Олимпийска“ № 75)

17.05.2019 г. – 10:30 ч.

Сливо Поле (пл. „Демокрация“ № 1)

17.05.2019 г. – 14:00 ч.

Русе (Дом на културата)

21.05.2019 г. – 18:00 ч.

 

15.05.2019

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА

С решение №  32-ЕП от 08.05.2019 г. Районна избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски одобри графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. за Деветнадесети изборен район – Русенски. 

02.05.2019

На вниманието на политическите сили

За промяна в съставите на СИК е необходимо да представите в РИК Русе заявление за замяна на членове в свободен текст, както и приложение с описание на замените.

Електронна таблица (приложение) може да изтеглите тук.

02.05.2019

Съобщение

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ РУСЕ

 

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници - Решение № 59-ЕП от 04.04.2019 г. на ЦИК.

Кандидатите от кандидатските листи на партиите и коалициите могат да имат застъпници, които ги подпомагат и представляват техните интереси пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии.

Застъпник може да бъде лице, което е навършило е 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Едно и също лице може да бъде регистрирано като застъпник на една и съща кандидатска листа в повече от един район. Една кандидатска листа може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Общият брой на застъпниците на кандидати от всяка кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции район 19 – Русенски.

Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в район 19 – Русенски.

Заявленията за регистрация се предават на РИК на хартиен носител в един екземпляр (заедно с всички изискуеми документи) и на технически носител в excel формат до 17 часа на 22 май 2019 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на РИК Русе до изборния ден.

 

Упълномощени представители - Решение № 95-ЕП от 08.04.2019 г.

Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети се упълномощават по реда на Решение № 95-ЕП от 08.04.2019 г. на ЦИК.

Списъците на упълномощените представители се предават на РИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат до 17 часа на 25.05.2019 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

 

Технически носител в excel формат за регистриране на застъпници

Технически носител в excel формат за предаване на представители

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници

22.04.2019

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.

РИК е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Пълният текст на Указанията на ЦИК, приети с № ЕП-15-12/19.04.2019г. и Информационен лист относно обработването на личните данни, са достъпни чрез връзките по-долу.

Указания от ЦИК за РИК при обработване на личните данни

Информационен лист относно обработването от РИК на лични данни

За контакт с длъжностното лице по защита на личните данни можете да изпратите електронно писмо до e-mail: [email protected]

 

12.04.2019

Съобщение

Крайни срокове при произвеждане на изборите за членове на ЕП:

 • За заявяване на желание за гласуване извън страната е 30.04.2019 г.
 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 11.05.2019 г.
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 11.05.2019 г. (за повече информация тук)
още съобщения

Календар

Решения

 • № 164-ЕП / 25.05.2019

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии на територията на Община Борово от квотата на Коалиция „БСП за България“ при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 163-ЕП / 25.05.2019

  относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия в Община Сливо поле от квотата на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ – при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 162-ЕП / 25.05.2019

  относно: Промени в съставa на секционнa избирателнa комисия на територията на Община Иваново от квотата на ПП ГЕРБ при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения