Архив избори:
11.11.2016

Сканиран образец на Бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016г. за РИК Русе

11.11.2016

График за получаване на избирателни списъци и печати от СИК в Община Русе на 12.11.2016 г.

09:00-10:00 часа - Секции с номера от 151 до 213;

10:00-11:00 часа - Секции с номера от 101 до 150;

11:00-12:00 часа - Секции с номера от 51 до 100;

12:00-13:00 часа - Секции с номера от 1 до 50;

След 14:00 часа членовете на СИК следва да са в избирателната секция за получаване на останалите изборни книжа и материали.

04.11.2016

Брой избирателни секции в Избирателен район 19 - Русенски

Общ брой секции – 337 секции.

Брой на секции, открити в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, местата за лишаване от свобода и за задържане, плавателни съдове – 7 секции.

 

 

Брой на подвижни избирателни секции – 4 секции.

01.11.2016

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

 

Централната избирателна комисия уведомява, че в протокола на СИК (Приложение № 86-х-ПВР от изборните книжа), в контролата под т. 7 текстът „Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7, букви „а“ и „б““ следва да се чете „Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7“. Точка 7 трябва да е равна на сумата от числата по т. 7.1. и т. 7.2.

31.10.2016

Съобщение

ОТНОСНО: ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИ КОМИСИИ С МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

Обучението на членове на секционни комисии с машинно гласуване ще се проведе на 02.11.2016 г. от 17:30 часа в сградата на Община Русе, ет. 6, зала "Свети Георги". Присъствие на председател и секретар на съответните комисии е задължително!

Секции с машинно гласуване:

Район № 19 – Русе, гр. Бяла

283.

190400005

284.

190400006

ул. „Хаджи Димитър“ № 19, НУ „П. Р. Славейков“ - 1етаж

Район № 19 – Русе, гр. Ветово

285.

190500003

286.

190500004

ул. „Васил Левски“ № 3, Бившо училище

Район № 19 – Русе, гр. Русе

287.

192700146

288.

192700147

289.

192700148

290.

192700149

291.

192700150

292.

192700151

293.

192700152

СОУ „Възраждане“, ул. Студентска“ № 2

294.

192700157

295.

192700158

СОУЕЕ „Константин Кирил Философ“, ул. „Студентска“ № 10

296.

192700124

297.

192700125

298.

192700126

299.

192700127

300.

192700128

301.

192700129

302.

192700131

СУПНЕ „Фридрих Шилер“, ул. „Измаил“ № 1,

31.10.2016

График за получаване на избирателни списъци и печати от СИК в Община Русе на 05.11.2016 г.

09:00-10:00 часа - Секции с номера от 151 до 213;

10:00-11:00 часа - Секции с номера от 101 до 150;

11:00-12:00 часа - Секции с номера от 51 до 100;

12:00-13:00 часа - Секции с номера от 1 до 50;

След 14:00 часа членовете на СИК следва да са в избирателната секция за получаване на останалите изборни книжа и материали.

29.10.2016

Съобщение

Избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването:

       1. Община Бяла

 

№ на СИК

Местоположение

Адрес

190400001

ОУ „Н. Ѝ. Вапцаров“

Гр. Бяла, ул. „Н. Ѝ. Вапцаров“ № 6

190400003

СОУ „П. Волов“

Гр. Бяла, ул. „Цар Освободител“ № 59 – източно крило

190400005

НУ „П. Р. Славейков“

Гр. Бяла, ул. „Хаджи Димитър“ № 19

 

       2. Община Две могили

 

 № на СИК

Местоположение

Адрес

190800001

Автогара

Гр. Две могили, ул. „Н. Ѝ. Вапцаров“ № 1

 

        3. Община Иваново

 

№ на СИК

Местоположение

Адрес

191300010

Клуб на пенсионера

С. Тръстеник, ул. „6-ти септември “ № 70

 

       4. Община Русе

 

№ на СИК

Местоположение

Адрес

192700001

ОУ "Отец Паисий"

ул. "Александровска" № 95

192700002

ОУ "Отец Паисий"

ул. "Александровска" № 95

192700009

ПГ по строителство, архитектура и геодезия "П.Пенев"

бул. "Цар Освободител" № 105

192700011

ОУ "Иван Вазов"

ул. "Петър Берон" № 20

192700031

ПГ по речно корабостроене и корабоплаване

ул. "Левски" № 1

192700030

ОУ "Ангел Кънчев"

ул. "Българска морава" № 6

192700051

ОУ"Алеко Константинов"

бул. "България" № 96

192700052

ОУ"Алеко Константинов"

бул. "България" № 96

192700062

СУ "Васил Левски"

кв. "Дружба -1", ул. "Гео Милев" № 1

192700063

СУ "Васил Левски"

кв. "Дружба -1", ул. "Гео Милев" № 1

192700064

СУ "Васил Левски"

кв. "Дружба -1", ул. "Гео Милев" № 1

192700083

ОУ"Никола Обретенов"

кв. ЧАРОДЕЙКА ул."Никола Табаков"4

192700084

ОУ"Никола Обретенов"

кв. ЧАРОДЕЙКА ул."Никола Табаков"4

192700116

ОУ 'Тома Кьрджиев"

ул. Байкал № 2

192700124

СУПНЕ “Фридрих Шилер”

ул. Измаил № 1

192700130

ОУ "Васил Априлов"

бул. Липник № 78

192700146

СУ "Възраждане"

ул. Студентска № 2

192700147

СУ "Възраждане"

ул. Студентска № 2

192700155

ОУ "Братя Миладинови"

алеи ВЪЗРАЖДАНЕ № 54

192700157

СУЕЕ "Св.Константин Кирил Философ"

ул. Студентска № 10

192700158

СУЕЕ "Св.Константин Кирил Философ"

ул. Студентска № 10

29.10.2016

Съобщение

Телефоните, на които могат да се подават заявки за оказване на помощ при придвижване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването:

1. Община Борово:

   • за гр. Борово - 081402253, 0893325888
   • за с. Обретеник - 081432782
   • за с. Екзарх Йосиф - 081432297
   • за с. Горно Абланово - 081482280
   • за с. Батин - 081465314
   • за с. Брестовица - 081462233
   • за с. Волово - 081462266

2. Община Бяла - 081774707, 080018437

3. Община Две могили - 081412130

4. Община Иваново

   • за с. Щръклево - 081112064
   • за с. Пиргово - 081142236
   • за с. Тръстеник - 081452236
   • за с. Сваленик - 081662280
   • за с. Красен - 081522380
   • за с. Мечка - 081582280
   • за с. Червен - 081565326
   • за с. Кошов - 081592223
   • за с. Божичен - 081162865
   • за с. Нисово - 081962260
   • за с. Табачка - 081565270
   • за с. Церовец - 081672280
   • за с. Иваново - 081162255

5. Община Русе - 082881751

6. Община Ветово - 081612253

7. Община Сливо поле - 081312795

8. Община Ценово - 081222510

28.10.2016

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че е изработила обучителен материал за секционните избирателни комисии, в който нагледно е показала най-важните действия на СИК в изборния ден. Материала можете да видите тук (https://www.cik.bg/bg/edu/sik2016video ).

27.10.2016

Сканиран образец на Бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016г. за РИК Русе

25.10.2016

График за обучения на СИК за Общините от РИК Русе

  27.10.2016 (Четвъртък)
 Иваново  10:00 ч /Административна сграда на Общината/
 Две Могили  12:00 ч /Административна сграда на Общината/
 Борово  14:00 ч / Център „Детелина“/
 Бяла  10:00 ч /Ресторант Янтра – вътрешна зала/
 Ценово  12:30 ч /Читалище „Христо Ботев „/
  
  28.10.2016 (Петък)
 Ветово  10:00 ч /Младежки дом (До Общината) /
 Сливо поле  10:00 ч /Административна сграда на Общината , етаж 1, Заседателна зала/

 

  

25.10.2016

Обучение на СИК за Община Русе

31.10.2016 (Понеделник)

 

Обучение на СИК за Община Русе в Операта от 18:00ч

24.10.2016

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА, УЧАСТВАЩИ В РАБОТАТА НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

 

Съгласно разпоредбата  на чл.97, ал.4  от ИК, членовете на секционните избирателни комисии, регистрирани като безработни и/ или с право на социално подпомагане, не се лишават  от получаването на обезщетение и/ или помощи, както и не се изисква изменение на декларирани вече от тях обстоятелства.

19.10.2016

Съобщение

 

Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България на 6 ноември 2016 г. и произвеждане на Национален референдум на 6 ноември 2016 г., РИК Русе Ви уведомява:

До 22 октомври 2016 г. (събота) вкл. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявления по образец, подписано саморъчно електронна форма до Кмета на Общината, като към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК). В заявлението за гласуване с подвижна избирателна урна се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер, постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес

На територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места може да подаде до  22 октомври 2016 г. (събота) Заявление за вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес.

 Искането се прави писмено в населеното място по настоящ адрес на лицето. 

Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци се приемат до 29.10.2016 г. включително.

Заявления за гласуване с подвижна избирателна урна, заявления за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес,  и заявления за отстраняване на непълноти, справки и грешки в избирателните списъци, се подават в общинските администрации.

05.10.2016

Съобщение

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ РУСЕ

 

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници - Решение № 3493-ПВР от 15.09.2016 г. на ЦИК.

Кандидатите от кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети могат да имат застъпници, които ги подпомагат и представляват техните интереси пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии.

Застъпник може да бъде лице, което е навършило е 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Едно и също лице може да бъде регистрирано като застъпник на една и съща кандидатска листа в повече от един район. Една кандидатска листа може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Общият брой на застъпниците на кандидати от всяка кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции район 19 – Русенски.

Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в район 19 – Русенски.

Заявленията за регистрация се предават на РИК на хартиен носител в един екземпляр (заедно с всички изискуеми документи) и на технически носител в excel формат до 03 ноември 2016 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на РИК Русе до изборния ден.

При произвеждане на втори тур за избор на президент и вицепрезидент на републиката, регистрираните за първия тур застъпници на кандидатските листи участващи във втори тур, запазват статута. Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втория тур.

 

Упълномощени представители - Решение № 3718-ПВР/НР от 04.10.2016 г. и  Решение № 3769-ПВР/НР  от 11.10.2016г.

Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети се упълномощават по реда на Решение № 3718-ПВР/НР от 04.10.2016 г. на ЦИК.

Списъците на упълномощените представители се предават на РИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат до 04.11.2016 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

При произвеждане на втори тур за избор на президент и вицепрезидент на републиката, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощават и нови представители на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втория тур.

 

Технически носител в excel формат за регистриране на застъпници

Технически носител в excel формат за предаване на представители

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници

 

05.10.2016

Съобщение

ОТНОСНО ЗАМЕНИ В СЕКЦИОННИ КОМИСИИ:

 

За промяна в съставите на СИК е необходимо да представите в РИК Русе заявление за замяна на членове, съдържащо приложение с описание на замените.

Електронна таблица (приложение) може да изтеглите тук.

19.09.2016

Съобщение

Приемното време на РИК Русе е от 9,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч. от понеделник до петък.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 210-ПВР/НР / 13.11.2016

  относно: Подадена жалба вх.№ № 407/06.11.2016 г. в 13,20 ч. от Деница Красимирова Иванова – упълномощен представител на Стефан Ламбов Данаилов, представляващ ИК за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова като независими кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката за втори тур на изборите на 13 ноември 2016 г.

 • № 209-ПВР / 13.11.2016

  относно: Промени в състава на секционни избирателни комисии в община Сливо поле при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

 • № 208-ПВР / 13.11.2016

  относно: Промени в състава на секционни избирателни комисии в община Бяла при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

всички решения