Архив избори:
24.03.2023

Съобщение

Предстоящо заседание на РИК Русе 27.03.2023 16:30 ч.

22.03.2023

ГРАФИК за обучение на СИК от РИК

Дата и час

Община

Членове на РИК

28.03, 10:00 ч.

Иваново

Миглена Ангелова,

Корнелия Добрева

28.03, 11:00 ч.

Бяла и Ценово /в Бяла/

Милена Хинкова

28.03, 13:30 ч.

Ветово

Ивайло Пенчев

30.03, 13:00 ч.

Две Могили

Стефан Бонев,

Антоанета Йонкова

30.03, 13:30 ч.

Сливо Поле

Борислав Жечев,

Звезделина Рафаилова

30.03, 15:00 ч.

Борово

Стефан Бонев,

Антоанета Йонкова

 

21.03.2023

МАТЕРИАЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СИК

Видеоизлъчване

Обучителен клип за видеоизлъчване от СИК

Инструкции за видеоизлъчването в предизборния ден

Инструкции за видеоизлъчването в изборния ден

Образци на СИК протокол с възможност за проверка и контрол 

Електронен образец на СИК протокол - гласуване само с хартиена бюлетина

Електронен образец на СИК протокол - гласуване с машина и хартиена бюлетина

Методически указания за СИК

Указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес

Указания СИК

Въпроси и отговори относно видеоизлъчването

Въпроси и отговори

07.03.2023

Регистриране на застъпници и представители на ПП/КП

ЗАСТЪПНИЦИ

Условията и реда за участие на ЗАСТЪПНИЦИ на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. са описани в Решение № 1713-НС/28.02.2023 г. на ЦИК.

За регистриране на застъпници се представя заявление по по образец (Приложение № 43-НС от изборните книжа), към което задължително се прилагат:

 1. Списък на лицата, предложени за регистрация като застъпници – на хартиен носител и на електронен носител. Файлът (ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН) следва да бъде във формат Excel, съдържащ трите имена и единен граждански номер на лицата по приложения по-долу образец.
 2. Декларации от лицата, предложени за регистрация като застъпници (Приложение № 45-НСот изборните книжа).
 3. Пълномощно (в случай, че заявлението се подава от пълномощник).

Броят на застъпниците не може да бъде по-голям от броя на избирателните секции в изборния район. Срокът за подаване на предложения е 17:00 ч. на 01 април 2023 г.

 • Файл (excel формат) за предоставяне на списък на застъпници – ЗАСТЪПНИЦИ.xlsx

Формата следва да бъде изпратена на електронна поща: [email protected]

 


 

УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

Условията и реда за участие на УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на партии и коалиции в изборите за Народно събрание на 02 април 2023 г. са приети с Решение № 1723-НС/02.03.2023 г. на ЦИК.

Броят на упълномощените представители не може да бъде по-голям от броя на избирателните секции в изборния район. Срокът за подаване на предложения е 17:00 ч. на 01 април 2023 г.

Предложението за упълномощени представители се представя в РИК - Русе на хартиен носител, както и електронна форма (ЗАДЪЛЖИТЕЛНА) на технически носител в excel формат, съгласно образец на списък на упълномощените представители посочен в Приложение №1 и Приложение № 2 към Решение № 1723-НС/02.03.2023 г. на ЦИК.

Формата следва да бъде изпратена на електронна поща: [email protected]

 


 

Следва да се представят данни на застъпниците и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL и следната форма: ЗАСТЪПНИЦИ

Следва да се представят данни на упълномощените представители на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL и следната форма: ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Формата следва да бъде изпратена на електронна поща: [email protected]

Важно:  Да се използва САМО приложените файли в Excel формат за изготвяне на техническия носител на списъците!!!

При попълването на таблицата, при условие че ползвате копиране и поставяне, поставянето трябва да е „Запази само текста“ – при копиране от текстов документ - Word или „Стойности“ при копиране от таблица – Excel. При условие че ръчно попълвате в таблицата – няма изисквания. Не се оставят празни редове. Не се пишат допълнителни данни като: адрес, телефон и други подобни.

След попълване да се проверят двете колони: Диагностика 1 и Диагностика 2.

Надяваме се на ползотворна работа и при въпроси не се колебайте да се обадите на:

инж. И. Иванов - специалист-експерт РИК тел. ном. 088 9 242 369

инж. Г. Георгиев - специалист-експерт РИК тел. ном. 089 8 462 554

06.03.2023

Замяна на членове на СИК

Уведомяваме политическите партии и коалиции, че след приемането на поименните състави на СИК с решения № № 35-НС ... 39-НС / 02.03.2023 замените на членове става с писмо свободен текст, подписано от представляващ или упълномощено лице на ПП/КП (с еднократно представяне на пълномощно в което е видно, че лицето е упълномощено да прави замени в СИК) и задължително попълнена таблица на Excel. Пратените писма по електронна поща [email protected] трябва да са подписани и сканирани/заснети или подписани с електронен подпис. Таблицата и примерното писмо са приложени в настоящото съобщение.

Приложение: замяна-на-членове-на-СИК.xlsx

Примерно писмо: замяна-на-членове-на-СИК.docx

В таблицата колоната Адрес НЕ се попълва. Обърнете внимание на колона ПРОВЕРКА относно коректността на ЕГН. При копиране и поставяне в таблицата, при операция поставяне/paste/ да не се ползва комбинацията CTRL+V ползваща се обичайно, а с десен бутон на мишката – поставяне на стойности, за да не се нарушава формата на клетките в таблицата.

27.03.2023

Мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

I. Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в определените секции, както следва:

 

 1. Община Иваново

 

секция

местоположение

19 13 00 007

с. Пиргово, Клуб за гражданска защита

19 13 00 010

Клуб на пенсионера в сградата на Читалището-с. Тръстеник

 

 1. Община Ветово

 

секция

местоположение

190500006

Гр. Ветово, ул. Дунав № 1, Заседателна зала на Младежки дом

190500007

Гр. Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ № 38, училище – централен вход

1905000016

Гр. Сеново, ул. Трети март № 21 А, пенсионерски клуб

190500021

С. Смирненски, ул. Цар Асен № 10, нов пенсионерски клуб

 

 1. Община Русе

 

секция

местоположение

адрес

1

ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

ул. Александровска № 95

2

ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

ул. Александровска № 95

9

ПГСАГ "П.Пенев"

бул. Цар Освободител № 105

11

OУ „Иван Вазов”

ул. Петър Берон № 20

31

ПГ по речно корабостроене и корабоплаване

пл. „Левски“ № 1

30

ОУ "Ангел Кънчев"

ул. „Българска морава“ № 6

51

ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"

бул. България № 96

52

ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"

бул. България № 96

62

СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

кв. Дружба1, ул.Гео Милев № 1

63

СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

кв. Дружба1, ул.Гео Милев № 1

64

СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

кв. Дружба1, ул.Гео Милев № 1

83

ОУ „НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ“

ул. „Никола Табаков“ № 4

84

ОУ „НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ“

ул. „Никола Табаков“ № 4

116

ОУ „ТОМА КЪРДЖИЕВ“

ул. „Байкал“ № 2

124

СОУПНЕ “Фридрих Шилер”

ул. Измаил № 1

130

ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"

бул. Липник № 78

132

ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"

бул. Липник № 78

146

СУ "ВЪЗРАЖДАНЕ"

ул. Студентска № 2

147

СУ "ВЪЗРАЖДАНЕ"

ул. Студентска № 2

155

ОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"

Алеи "ВЪЗРАЖДАНЕ"  № 54

157

СУЕЕ „Св. Константик – Кирил Философ“

ул. "Студентска " № 10

158

СУЕЕ „Св. Константик – Кирил Философ“

ул. "Студентска " № 10

 

 1. Община Бяла:

 

секция

местоположение

190400001

Ул. Трайчо Костов № 1, ет. 1, Арт център Бяла

190400003

СУ „Панайот Волов“ ет. 1

190400005

НУ „П.Р.Славейков“, ет. 1

 

 1. Община Две могили

 

секция

местоположение

190800001

Гр. Две Могили, ул. Никола Й. Вапцаров № 1, Автогара

 

 1. Общини Борово, Сливо поле и Ценово: Всички секции се намират на първи етаж.

 

 

II. Заявки за оказване на помощ в изборния ден на хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да се подават на следните телефони:

 1. За община Бяла – 0817/747 07 и 0800 18 437
 2. За община Две могили – 08141 9203 и 08141 3999
 3. За община Ценово – 08122/ 25-10
 4. За община Сливо поле – 08131/ 27 95
 5. За община Русе – 082 881-751
 6. За община Ветово – 0 800 900 44
 7. За община Иваново – 08116/22-53
17.03.2023

Дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, за членове на СИК

Уведомяваме Ви, че "Сиела Норма" АД предоставя възможност за достъп до всички дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, предназначени за представителите на секционните избирателни комисии (СИК), на предстоящите Избори за народни представители на 2 април 2023 г. и в изпълнение на Договор № 4 от 09.03.2023 г. между Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД, съгласно следния график:

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

28 март 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 326 175 051 482
Passcode: cnosCj

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

28 март 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 320 733 214 962
Passcode: 5a56Me

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

29 март 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 317 475 304 067
Passcode: K6pP9z

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

29 март 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 394 133 707 946
Passcode: Y4o9vS

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

15.03.2023

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА

С Решение № 45-НС/09.03.2023 г. Районна избирателна комисия - Русе утвърди образеца на бюлетината за Изборен район № 19 - Русенски. На основание т.7 от Решение № 1644-НС/13.02.2023 г. на ЦИК с протоколно решение на ЦИК от 14.03.2023 г. е разрешено да бъде публикуван предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. на интернет страницата на РИК 19 Русе.

Образец на бюлетината - png формат

Образец на бюлетината - pdf формат

06.03.2023

Справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

Районна избирателна комисия Русе уведомява избирателите, че ГД „ГРАО“ е осигурила алтернативни начини за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за Народно събрание на 02.04.2023 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Йетел и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Безплатен за цялата страна телефон  0800 1 4726 ("0800 1 GRAO")

още съобщения

Календар

Решения

 • № 106-НС / 27.03.2023

  относно: Сигнали относно раздаване на агитационни материали;

 • № 105-НС / 27.03.2023

  относно: Назначаване на специалист, който ще подпомага дейността на РИК -Русе при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 104-НС / 27.03.2023

  относно: Решение за поправка на фактическа грешка в решение № 83-НС от 24.03.2023 г на РИК Русе относно Публикуване на списъци с упълномощените представители на коалиция „ГЕРБ-СДС“ за община Иваново, които да ги представляват в изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения