Архив избори:
09.06.2024

важно !

В случай че след гласуване на избирател машината отпечата празна (бяла) бюлетина или бюлетина, в която не е изписан вотът на избирателя, се съставя констативен протокол, който заедно с дефектната бюлетина се прилага към протокола на СИК. Избирателят се допуска повторно да гласува само с хартиена бюлетина за избора, за който е отпечатана дефектната бюлетина.

В случай че след гласуване избирател твърди, че е избрал да гласува и в двата вида избори с машина, но е отпечатана само една бюлетина, СИК го допуска да гласува за избора, за който не е отпечатана бюлетина от машината, само с хартиена бюлетина. Секционната избирателна комисия съставя констативен протокол, в който описва случая и го прилага към протокола на СИК.

22.05.2024

ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИТЕ

С Решение № 56-ЕП/НС / 15.05.2024 г. Районна избирателна комисия - Русе утвърди образеца на бюлетината за Изборен район № 19 - Русенски. На основание т.7 от Решение № 3265-ЕП/НС / 08.05.2024 г. на ЦИК с протоколно решение на ЦИК от 21.05.2024 г. е разрешено да бъде публикуван предпечатните образци на бюлетините за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 г. на интернет страницата на РИК 19 Русе.

Образец на бюлетината за ЕП - png формат

Образец на бюлетината за ЕП - pdf формат

Образец на бюлетината за НС - png формат

Образец на бюлетината за НС - pdf формат

22.05.2024

Методически указания за СИК

09.05.2024

ЗАМЕНИ В ПОИМЕННИТЕ СЪСТАВИ НА СИК

Уведомяваме политическите партии и коалиции, че след приемането на поименните състави на СИК (Решения на РИК-Русе: № 44-ЕП/НС / 08.05.2024 - Община Две могили№ 47-ЕП/НС / 08.05.2024 - Община Сливо поле), замените на членове става с писмо свободен текст, подписано от представляващ или упълномощено лице на ПП/КП (с еднократно представяне на пълномощно в което е видно, че лицето е упълномощено да прави замени в СИК) и задължително попълнена таблица на Excel. Пратените писма по електронна поща [email protected] трябва да са подписани и сканирани/заснети или подписани с електронен подпис. Таблицата и примерното писмо са приложени в настоящото съобщение.

Приложение: замяна-на-членове-на-СИК.xlsx

Примерно писмо: замяна-на-членове-на-СИК.docx

В таблицата колоната "Адрес" НЕ се попълва. Обърнете внимание на колона "ПРОВЕРКА" относно коректността на ЕГН. При копиране и поставяне в таблицата, при операция поставяне/paste/ да не се ползва комбинацията CTRL+V ползваща се обичайно, а с десен бутон на мишката – поставяне на стойности, за да не се нарушава формата на клетките в таблицата. Препоръчително е телефонния номер да е във формат: ХХХ Х ХХХ ХХХ

Надяваме се на ползотворна работа и при въпроси не се колебайте да се обадите на:

инж. И. Иванов - специалист-експерт РИК тел. ном. 088 9 242 369

инж. Г. Георгиев - специалист-експерт РИК тел. ном. 089 8 462 554

09.05.2024

СПРАВКА ЗА НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ И МЯСТОТО НА ГЛАСУВАНЕ

Районна избирателна комисия Русе уведомява избирателите, че ГД „ГРАО“ е осигурила алтернативни начини за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за  за избори за членове на Европейския парламент и избори за Народно събрание на 09.06.2024 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция през Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections

още съобщения

Календар

Решения

  • № 197–ЕП/НС / 13.06.2024

    относно: Постановление на РРП №3435/07.06.2024 г. за отказ да се образува нак.производство.

  • № 196–ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: Приемане на решение за неудовлетворени контроли

  • № 195–ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване само към хартиени бюлетини 19-ти изборен район Русе.

всички решения