Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 170-ЕП
Русе, 26.05.2019

ОТНОСНО: Жалба от Цветелин Върбанов – наблюдател от сдружение „Институт за социална интеграция“, относно нарушаване на Изборния кодекс при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

В Районна избирателна комисия – гр. Русе с вх. № 313/26.05.2019 г. e постъпил сигнал от Цветелин Върбанов - наблюдател от сдружение „Институт за социална интеграция“ за нарушаване на Изборния кодекс от член на секционна избирателна комисия. В сигнала се твърди, че в секционна избирателна комисия № 6 в Деветнадесети изборен район – Русенски, член на комисията, отговарящ за поставяне на печата на СИК върху бюлетината нарушава ИК, като поставя печата на бюлетината  преди същата да е откъсната от кочана с бюлетини, като самото подпечатване на бюлетината се извършва върху кочана с празни бюлетини, което е предпоставка за нараняването им и основание за отчитането им за недействителни.

С жалбата се иска РИК Русе да предприеме действия по компетентност за отстраняване на нарушението, съгласно дадените правомощия.

След постъпване на жалбата член от състава на РИК Русе проведе телефонен разговор с председателя на секционна избирателна комисия № 6 в Деветнадесети изборен район – Русенски. Същият оспорва твърденията в жалбата.

Като разгледа жалбата РИК Русе прие, че с посочените в жалбата обстоятелства не се доказва да се осъществява състава на нарушение на ИК, поради което не може да бъде съставен АУАН.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 2 и т.20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Русе

 Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на Цветелин Върбанов – наблюдател от сдружение „Институт за социална интеграция“ относно нарушаване правилата за поставяне на печата на СИК върху бюлетината при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. поради липса на безспорни доказателства за извършено нарушение.

Решението на Районна избирателна комисия Русе може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

 

 

 

Председател: Мирослава Иеремиева Маркова

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 27.05.2019 в 20:42 часа

Календар

Решения

  • № 177-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба вх. № 323/26.05.2019 г. от Иван Иванов – упълномощен представител на КП „БСП за България“ относно нарушаване на Изборния кодекс при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 176-ЕП / 29.05.2019

    относно: Препратен по компетентност от ЦИК до РИК сигнал С-113-3 /26.05.2019 год. от гражданина НИКОЛАЙ ЦОНКОВ

  • № 175-ЕП / 29.05.2019

    относно: жалба от ПЕНЧО МИЛКОВ - упълномощен представител на КП „БСП за България“ относно нарушаване изборния кодекс при произвеждане на изборите за членове на Европейският парламент на 26 май 2019 год.

всички решения