Районна избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 162-ЕП
Русе, 25.05.2019

ОТНОСНО: Промени в съставa на секционнa избирателнa комисия на територията на Община Иваново от квотата на ПП ГЕРБ при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

В Районна избирателна комисия – гр. Русе, с вх. № 305/25.05.2019 г., е постъпило предложение от Ивелина Стоянова  – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за промяна в състава на СИК на територията на Община Иваново от квотата на ПП ГЕРБ. Към предложението е приложен списък с предложената промяна.

 Като взе предвид постъпилото предложение за промяна в състава на СИК на територията на Община Иваново от квотата на ПП ГЕРБ, съгласно приложен списък, и на основание чл. 72, ал.1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия  - гр. Русе

 Р Е Ш И:

 ОСВОБОЖДАВА от състава на СИК на територията на Община Иваново лицето от квотата на ПП ГЕРБ и вместо него НАЗНАЧАВА посоченото в приложението към предложението лице.

Приложеният списък е неразделна част от решението и е на разположение в Районна избирателна комисия  - гр. Русе.

Решението на Районна избирателна комисия – гр. Русе може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Мирослава Иеремиева Маркова

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 26.05.2019 в 09:25 часа

Календар

Решения

  • № 177-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба вх. № 323/26.05.2019 г. от Иван Иванов – упълномощен представител на КП „БСП за България“ относно нарушаване на Изборния кодекс при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 176-ЕП / 29.05.2019

    относно: Препратен по компетентност от ЦИК до РИК сигнал С-113-3 /26.05.2019 год. от гражданина НИКОЛАЙ ЦОНКОВ

  • № 175-ЕП / 29.05.2019

    относно: жалба от ПЕНЧО МИЛКОВ - упълномощен представител на КП „БСП за България“ относно нарушаване изборния кодекс при произвеждане на изборите за членове на Европейският парламент на 26 май 2019 год.

всички решения